eskoologojpg
eskoolclr3d

II Floor, Christa Jyothi Complex, K.M. Marg, Udupi – 576101

Tel: 0820-253-6797; Email: admnq@eskool.org; website: http://www.eskool.org

Brain Quest-2017

AiiU: 04-11-2017, ƪ 9.00 jAz  Cg 5.00 g vP.

J: v gAz Al v VvAd, JA. f. JA. Pd, GqĦ

AztU PƣAi AP 1.11.2017

Itinerary:          Nov. 4th     

8am - Registration and Setting up Models  9.30am – Judges/Teachers/Reporters visit

1pm - Lunch      2pm – 5pm Visitors   

3.00pm – Drink     5pm – Closing Ceremony

U Uzݰ v aѣ iwUV AQ.

h||://www.eskool.org/brainquest or email admnq@eskool.org 

. Note: The email id is “admnq” not “admn9”, not “adminq”

  

    •        Research Quest
    • AzsP(jZP)
    • PPg ðZguAiAU F AiUU gAUtU qɸP

     Material Science and Civil Engineering
     Project 1: Building Bomb Shelters
     A gPPU Īz

                                 Project 2: Designing buildings for a healthy, safe living

                                                 DgU U gPvUV ģU it

     AiUz gU, Pu, svA v tAiU gɬj. ãP U gĪU Cz vAz ê F AiUAz K Pwj JAz w.

      

     uAiP CAU:

     AiUz  –      10 CAPU

     UU GvjīP 20 CAPU

     svA 10 CAPU

     w AiĪg MAz ePU 2 vAqzAv PĻP v  w vAqz Uj 5 zyU EgP.

     ɸgU Ag 01, 2017g MU AzĹPƼP.

     Azs PU CUvgĪ iUz vU, U aѣ iwU EzgAU ®VPjz.

    • Model Quest
    • wvAq ® ĺrAi Apartment PlqAzg izj vAiijP. w ģAiİ ߣz U CqU PuU vP QArU (Vent) ®P vAiģ (Ventilation) EgP.  (Er Plqz Gv۪ UAiiqĪ EgP).
    •  

     uAiP CAU:

 • v -  10 CAPU
 • Efficiency (PAilv) – 10 CAP
 • eգ - 10 CAP
 • w ɬAz 3 vAqU sUz. wvAqz g zyU sUz. AzuU PƣAi AP Ag 1, 2016
 • (Building Ventilation system) Plqz vAiģ Ai aѣ iw Pz F PɼV ɨl r.email  admnq@eskool.org,   website http://www.eskool.org/BrainQuest
 • GvzP (product Quest) –  Terrazzo
 • ê DAiAi U mgeâAz C®APjP U Cx Aiiz GAiP U vAiijP.

  v vAiijz mge U P ɸg wvAq qP. v 10 zUU gz MAz Pz egv zP. F J QAiU z DVgP. ãP֣ vAq v mge z wåUgjU ig® Aiw߸P. wåUgg F PɼV CAU Dzsj mge i®i iqvg.

  uAiP CAU:

 • PAi Pv   - 15 CAPU
 • DPP vv v ʰ       - 10 CAPU
 • UU GvjīP   - 10 CAPU
 • P ɯ    - 5 CAPU
 • v v   - 10 CAPU 
 • igl iqĪ P˱®  - 15 CAPU
 • wۥgg Ai qzg, z izj, td egv P® iqĪz, td GvU Īz Cx Cg egw ®U Īz zzUU Un CAPU PqUĪz.
 • w ɬAz Uj g vAq PĻĪz.

  w vAq Uj ® zg Agz.

  01.11.17g MU ɸg AzĸP mge vAiijPU Pz iUz, ® v aѣ iwAiģ ®VPjz. U Uzݰ v aѣ iwUV PɼV ɨl r

  h||://www.eskool.org/brainquest or email admnq@eskool.org

 • Fx – Quest
 •  

        ve ĺ DzsĤP vAv eգz Aiī®z U Pnzg JA Aiz ï ( Av P®ɬAz) PPg 5 ĵz gAfP.

   

  ߯:

   

        1653g veĺ® Īig 32 İAi gƥAi (CAz FV Īig 52.8 ©Ai gƥU) Zz Pnָv. Ez Pnz w U ® Jgq vjĪ ®ĪV, F MAz AidUV 20,000 Pı®PU U gP Z DU v. tU  Jz wAz P ZrU Jv® Post and Beam Pulley system GAiVv. Cg gzP © i gdܣz PAz, eg Ae©Az eq v gU aãAz vjv. Cz jw lgPĸ nnAz® CdİAiģ CsWۣAz®, ®tAiģ ®APɬAz U PjAiģ Cg©AiiAz vjv. Mn֣ 28 UAi Cv® U CgɨɯɨĪ P®U © Cv U Crv.

  ®: QrAi

  z LwP U eդP CAU AgP.

  C®z

  Px ZɣVgP

  aP U aP̪VgP

  iv P֫gP.

   

  gAdAi eդP CAU  AgP. ʣP֣ vAqzg zs餪zsP, ɼP, âPAiģ MzVvg. z F PɼV CAU AgP.

   

 • ģgAdPVgP.
 • DAiAi AVv, v, õsƵt v jPgU z.
 • v Cx zȱ jZAiP iv iv/AsuAiģ P.
 • iv/ pPAi jUj 5 ĵ iv PP.
 • rUU Aiiz õsƵt, âPAiģ dUƽĪ U Cx gèm jU vgĪAw®.
 • Uj 5 ĵ iv CP zQAv z® âPU gĪAw®. PaU Qzݰ MzVUvz.
 • wæ izAqU:
 • Px 5 CAPU
 • ģgAdP CA 5 CAPU
 • eդP Rgv 10 CAPU
 • z d®v/jPgU 5 CAPU
 • eգ ģgAdAiİ z U 10 CAPU
 • dv originalitys 10 CAPU
 •         w ɬAz 10 zyU MAz vAqP iv CP.
 • AzuU PƣAi AP Ag 01 2017.U Uzݰ v aѣ iwUV AQ.

  h||://www.eskool.org/brainquest or email admnq@eskool.org

  ReQuest (Childrens market place)

   

  zyU v rAi Uêi, rrU, ֪g, ĸPU, ̯ U, ñj U, Dlz iU Cx v vAiijz U (nAU, PgPı® U, (mAii), sm, PxɥĸP Ev) F PɼV AiĪUUĸgV igl iqz.

   

  AiĪU:

   

 • iglUgg wAiAz ۫ ï Czg ɯ aĪ Pg/mU CAnvPz. Aiiz ۫ ɯ g1,000 jggz.
 • iglUgg v iglz l ðZgu iq® wAiAz Ai iUz PPg/AiAêPg PĻvPz. PPg/AiAêPg t qz UPjU gâAiģ PqvPz.
 • P®iqz/Vqz Aiiz U UPjU iw qz igĪAw®. (izjAi ۹wAiģ Czg ï gɢgP). Aiiz jwAi CAi/ø UģP Azg Aĥ®g UģP vgUz.
 • P® irgĪ Cx Avz®z ֪g/rAiUêi, Z®avz .r/ĸPU igĪAw®.
 • w 20 iglUgjU M PPg/AiAêPgAv AiĪg PĻvPz.
 • 01.11.2017g MU Ai v sUz ɸj v Ai ɸg AzĹPƼvPz. U Uzݰ v aѣ iwUV F PɼV ɨl r.
 • h||://www.eskool.org/brainquest or email admnq@eskool.org  
 •  

   

  ResearchQuest
  Building Bomb Shelters

  A gPPU Īz

  Am sPV AZz ® zñU zgAivz. Eï An ʸVP PåU 12 İAiģ U AzAi Ezݪ. E tz P® v v®zgU gAvg Gv̵t QAiĬAz GAmz. Dzg Gz Al Gvz iqPz CUvv Ez.

  Am PAQm WlP. ʸVP ®Uz Ugv, tڣ yPgt, v UAiģ Am MAz Jzj® zs®. Dzg g v dAi AiĢAz Cz CP PwP PåU vqAiħ®z. z® PAQm gZU nAii jU Cx qƬģUAz zQt jAii v Gvg eq zñz Q.. 6500g ®l֪. Cg v ģU Pn rirz ertڤAz wzg. gsU l tz P MzAiiz zgAz å iqwzg. F å UAiİgĪ C®UAU gAiĤPV w MAz UnAiiz gPu ïAiģ GAl iqwv. nAiģg P g tz PU j, P®ĪAiİ PĹ PAQm vAiij F å zsjzg.

  Īig Q.. 3000z aã Ff֣g t v Mt® ıir EnUU vAiijwzg. Cg gqU ĪU fA v tz ıt EnUU er® wzg. Q.. 200g gêģg tz P® ɸīAiĸ vz vsUAz qz eT v tڣq ıir PAQl vAiijwzg.

  C®ģ v P Az F t PAQl ®Uƽv. F PAQl gëģ dP ߣ UȺU itz wzg. 142 Cr CU®z zv UĪlAz Prz zê Ag FU® Cvzz.

  Q.. 476g gêģ id vz ï eƯ Al iqĪ P˱®U Q.. 1414g zRU Aâ®qĪgU z.

  g g zñU djAz ®g zsguUz ï dAiĪz mAq AnU EAUAr eøɥs Dr Q.. 1824g CPçg 21 gAz ֢Pg v qz. C v AnU mAq Am JAz ɸjz KPAzg Czg t mAq JA åz zgAiwz Plq Pl® Ī Gv۪ Utlz P® ®wv. mAq Am tz P®, ert Cx shale, g v P©tz CgU ZɣV rir P®ĪAiİ PĹ, ® itz fA C j qz AiĪz r.

  An 50% sU mPAiA PnAzVz. Ez PAQm U ®AivU® Pgt. Gz 50% sU q PAiA Pm (25%), mPAiA C®ãm (10%) mm PAiA C®ģ sgm (10%) v fA (5%) E® zsV dAi AAiP۪Uvz. Īig 28 z ê g, d v An ıtP g jzU F PɼV QAi dgUvz.

  mPAiA Pm +g  PAiA Pm qm + PAiA qPq+ R

  Cx

  2Ca3Sio5+7H2O 3 CaO.2SiO2-4H2O+3Ca(OH)2+ 173.6KJ

   

   

   

  qQ CAiiU (OH-) ©qUqAiiz Pgt pH l 12QAv ZV KjPAiiV PAQl wPUƽĪz. ƸzV gƥUAq PAiA qPq v PAiA Pm qq nQPj® gA©Īz. F nPU Z PAiA Pm qq gU ɼAiĪzP PgtUv۪. F gU z v zqzUv zAv j CtUU dAi AAiP۪Uz EgĪ mPAiA Pm v®ĥĪz P֪Uvz. Gv۪ĪV dAi AAiP۪z PAQl qAiĨPzg

 • PƼɬAz P۪z MAz Uvz dAiģ P.
 • CUvgĪ iv g P.
 • PAQl jAiĪU Un֪iqĪz.
 • QAiAi U PAiA Pm qm zgz ®P jz guAi zg C®A©gvz. g v d® AAiP۪UĪ QAi AzĪgAivz. ƸzV jz PAQnU g MzVĪz R KPAzg Cz jAiiV dAi AAiP۪UPUvz. dAi AAiP۪UĪ QAi PAQnU ® MzVvz. At d® AAiP۪U® ® U PUvz.
 • PAQm MtVzg Cz ®AivUz vz. vA Pr itz g PAQl Mt v r rAiiUĪAv iqvz. vA MzAiizg z U ®sV jAiĪz. vP̵ g MzVzg PAQm AtV d®sd Azvz. Dzg Zz g nP (g)U zs GAivz. PAvg F g DAiiV S U CPU ©lֺUvz. F gAzsU PAQl zħ® v gĪAv iqvz. UAi g dAi AAiP۪Uz zñU vqV v®Ħzg PAiA qPq j ©PU GAlĪiqvz.

  MmgAiiV üĪzzg PAQn ® g v An it (Cĥv)P ê Cĥvz Egvz. PAQm ıtP Z g z ıt zħ®Uvz. Pr g ĪzjAz PAQm ıt ®AivUvz.

  mAq Am, g U CVUm ıt(dPl Cx tZP® Cx P®) v g PAQn ® R WlPU. CVUm ıt, g v An Cĥv PAQm ıtz Aq ® zsjvz. MAz sU Am, 2 sU g v 3 sU CVUm ıt Īig 3000 psi Aq ® GAl iqvz. iV F zsz PAQl vg. Dzg ĪĺrAi td AQtU v gU itP 8000 psi Aq xAi Cx CzP aѣ CUvz. F ıt vĸ MtVz 8 ® CVUm ıt Agvz v Ez mjPv AzPU ®P ArUvz.

  MAz ü CVUm ıt A®zg (Pê® g, Am v g Azg) DU Cz Ug JAz PgAivg. UgAiģ EnUUU åV, P UqUU v P®U Cx EnUU er® vg. UgAiģ AiUUU vê.

  Z: F AiUU iqĪU Pa® Cx P a®, RP Qmæ zsjP. S PUAz Al l֨r. U v Ptڣ aPƼz Am l֨r. Aiĸ̪ðZgPg Rz F AiUU ir mAi ï P zsj F AiUU irz Avg m v U CĥAiP۪Uz.

   

  AiU 1: J g?

  MAz ü PAQm Cx Ug ıt vA z Azg Cz jAivz v jAiĪU Cx å iqĪU gvz. Maz ü Cz MtVzg (ĵ̪Vzg) jAiĪU Cx å iqĪU zsz S eU GAiħz. A mɸ JA ɸj F AiUz Gv۪ĪV PAi Ī UgAi ıtz v Aâvê.

  ® gåsêi Cx P lU Cx g Aiiz vAi (APīPgz) v sU Pvj CU vmz ®z gV Ez. F PɼV 4 ıtU ir, gz ï Cx nAz Pz ZɣV ıir. CU lUU jz ï U UļU vUAi® UgAiģ nAz wz Un iqP.

 • i) Mix 150gms of cement with 225gms of sand. Add 25ml water
 • ii) Mix 150gms of cement with 225gms of sand. Add 50ml water
 • iii) Mix 150gms of cement with 225gms of sand. Add 75ml water
 • iv) Mix 150gms of cement with 225gms of sand. Add 100ml water
 • eUvɬAz lU ®Pw vUAiĨP. PAQm PãU Jvg CAiĨP. Aii ıt ® lz Jvgz 50% Az 75% GPArgvz Cz Cvv۪ PAiP UgAiiVgĪz. Jvg ZzAv vA Pr g Jvg PrAiizAv vA ZѤg. ð av Pê® GzguAiiVz. 75 ml. jAz 50% PĹv Uz Egz.
 •  

  Gv۪ PAiz UgU Pz U n֪ir. F AAidAiģ Gz AiUUU .

  AiiP Ugz WPjĪ viQAv ZVgĪ U Pê® 150 DV. Er z w gz ļ Cx ĥv MAzgq j DUvz. Ezg Cx z 43.5% g iv gAUtz itz PAi iqz. gv®/AvIvī P®Ǫ © vi +100C (ɰAiĸ) Egz. Dzg Aii۪z Avg Īig 3.30g wU vi -100C EAiħz. MAzĪü PAQl U Aiz jzg (WPjĪ viQAv azU) Cz gw wۣ d® AAiP Cx PjAU DUĪŢ®. ùU P®z PAQl jz gĢ ļAiizg PAQl d®AAiP۪Uz Uz. KPAzg Kg ©® tڣ vi Pê® 200C DVgvz. MAz ü PAQl g Cr ®z PɼU Qzݰ, C vi 120 C jAz 150C vP Egz.

   

  zQt Ai.J.J. Aiİ ùUAiİ vi 350C ɰAiĸVAU ZUĪzjAz © PqVgĪ sUz PAQm WV d®AAiP Cx PjAU DUĪz v ggĪ sU PjAU DUĪz zsV. F jw Ciz PjAU MAiz®. AiiPAzg

   

  • ©z sUz PAQm PjAU DUĪ ģ ıtz g DAiiV Uz.
  • MAzĪü PjAU Cw WV Dzg d®AAiP۪Uz mPAiA Pm EgĪ Dz vvUU g v®ĥz Egz. Czȵ֪v PɫP EAfAig U ۫eդU (Material Scientists)  PjAU U aѸ® v vVθ® Pz AAidPU PAqĻrzg. F PɼV AiUz gz AAidPU j
  • PAQn PjAU U Z Pr ir Czg GAiU PAiħz.
  • Experiment 2: Can we change the speed of Hydration or curing of   Concrete?
  •  

   AiU 2: PAQn d®sd Cx d®AZAiģ (curing) U zĸz?

    

   MAz zq v Cx gn֣ nUAiģ g sêi Cx gz r Cx vAV jAz vA© gzsPV jw, 3 U MAz vĢAiģ Vι g MgzAv vqAi® CAn. AiU 1g n֬Az 3 PAQm ıtU vAiij (3 P vU)  z® vAiģ UAi ©r.

    

   2%  PAiA Pgq (An vPz) 2 vU (zsgPP)  j ZɣV ıtir. GzguU 150   Al z êPAiA Pgq jP. 2 PgAiģ (An vPz) 3 zsgPP j ZɣV ıtir.

   zuUAq   (straw) wAiAz vAi zsz Ej. wAiAz   xi lg Cr. zq P vAi ZѼ Q. vi w 5 ĵP 30 ĵz gU Cv ir Avg w 15 ĵP̪ g vAi vi Cz jPgtUƼ vP Cɬj.  Avg Us aw.

    

   PɼV UU Gvj:

    

  • CvAv Uj viɵ ? Cz AiiU v J PAq Az ?
  • Aii ıtz vi U gv. ?
  • F g ıtU KP g g Aiz GvAU vjz ?
  • FU G gzsP ۪ vUz, zq vAiİ AdUqAiģ vA©. F AiU ģgw Uj vizgĪ v, vi gU® PUĪ AiĪ PAq rj. 
  •  

   d P® gAiĤPV dqVzg Cz PAQmU QAiģ r PAQn ɯAiģ vVθvz. CVUn ƣ jw v Uv PAQn AzvAiģ zsjvz.  zq CVUm CAzg Pr PUΫP v wgZīP.  CvAv i PAQm ıtz 1/2 Cx 3/4 EAa d P® Egvz. Dzg zq Uvz d P® Cx aP aP P®U  z.

    

   PAQm U x ®z. (Aq vt)  (compressive strenth)CAzg PAQm ï qAiĪU Cz vUΪŢ®. Dzg Czg PP Q  Cx ɼ vt (tensial strenth) Pr Ez CAzg PAQl Jzg Cz z DPgP gĪŢ®. zU Cz ©gP ©qvz. Cz PgtPV UqAiİ ©gPU Ptvê. MAz Plqz PɼV t ɯUAqU Uq v Czg UgAi å J PU CiV JAi®qvz. Dzg UqUU UgAi åPU UΪ Q E®gĪzjAz Cz ©gP ©qvz. MAz ü ð PA© Cx e®jAiģ P®U zsz CܥAdgzAv Ejzg DU Er UqAi MAz sUzAv w MAz jwAiİ UΪzjAz ©gPU GAmUĪŢ®.

    

    F PɼV AiUz PAQn Ut zsU CzggĪ g g jwAi CVUn ï C®A© U zUvz JAz PAq PƼt.

    

   AiU 3:   PAQmAz MAz ztAiģ ê vAiij z ?

    

   F AiUz lv ø֣ nUAiģ Cx Pq r Aqg U  GAiV z Dzg J jwAi PAQmU MAz Uvz CZU  P. F PɼU P® PAQm vAiijP v PqVz Dzg ê U E Az CVUm z. (3 ®)

    

    

g

Amount required to get the workable consistency

 

Am

50g

50g

50g

50g

50g

g

100g

100g

100g

100g

100g

CVUm

Pieces of granite

(d  P®)

35g pieces

of broken clay pot

10g Styrofoam

 bits

45g sand

5g saw dust (gz r)

35g tiny pebbles

wAiAz ıt Caѣ Q PjAU Az® ©r Dzg J izjU MAz CvAiģ Az JAz Sw irPƽ (GzguU 3cm X 2cm P). PjAU Vz ï J CZU vUz Q (ð izjU ï) CU ï g Q 48 UAmU P® PAiĨP. wAiAz izjAi vP ir gɢlPƽ. CvAi Aqg Czs sUz g Q. z jrAU (i/Pu) gɢr. Avg PAQm MAzAz izjAiģ j Cླྀz zsV ej ģ: jrAU PAq rj. F Jgq jrAU U vAz PAQm izjAz ®lUAq j Uv PAq rj.  z gAiģ UvAz sVzU gĪ AzvAiģ PAq rj.

 

 

 

AiizzgAz PAQm izjAi j vðv? KP ? ê gƦzAv  AAidAi  PAQm Az ztAiģ vAiij® U zs ?

 

Aii izjAi ®AiiVz ? JAz wAi® MAz Mvqz jPAiģ irj. wAiAz izjAiģ avz vjgĪAv Jgq mç U qī Ej. MAz Uz AiĢAz P MAz U C (mug) v Q. PAQm vAqUĪvP U vPz P®U Cx P®U Q.

 

wAiAz  P® Qz P MAz ĵ PAiĨP. PAQm izj vAq iq® CUvgĪ P vP Cv ir. ê vAiijz J izjUU AiU ģgw. v Aii AAidAi PAQm ®AiiVz JAz PAq rj.

 

FU U PAQm vAiijĪ zs U ı: A ®g vAiijĪ zs UvVgz.

 

 

svA ê GAiVz VU ï U ê AiU irz ܼz ï C®A©z. UV Ezg j v v Gvg JAz E®. AiUz gU, Pu, svA v tAiU gɬj. ãP U gĪU Cz vAz ê F AiUAz K Pwj JAz w.

 

Research Quest
Designing Buildings for a healthy, safe living

gPv U DgUPV PlqU

 

zñz U DgU U gPvAiģ UģzlPAq PlqU gĪŢ®. PlqU PĹv i.  ĺrAi PlqU Pê® MAz Cr Dz AZAUzAU g IJv tڣ gĪz i. PlqU UqAiģ sgz PA PAz (red stone) vê. Dzg E gĪ PlqU sg vqAi® Czg PɼV tU zszAi ?

CjP U C©Ȣ Az zñU gPg Plq itz QAiAiģ  AiAwvz.  AiiP Ugz PlqU z® CAi structural  EAfAig Az 8 Cr Dz UAr vr tڣ g g zgU jQvg. D zñz tڣ J CvAi Plq AZAU (foundation) Pz U J Uj vPz Plq z JAz PAq rAivg. Ug zñz ® ƯU Ugw Plq it iqĪg D jAiƼU Plq ĪAv rPƼvg. gAvgV wAiAz Wlz® mˣ EPg  Plq itz ZU r  Ugqvz AiĪU wgĪ U j® qɸvg. Plq itz AiĪiAi ĸP Jgq g lU߼UArz. UgvP ®AZ r Plq zg CPv D Plq PĹzg Cx AQAiİ l zg CĥP gU rzP ģAi AidiU Ugqv Plq itz ZѪ sj PUvz.

 

Z: F AiUU iqĪU PUU P P a® Cx gP PZ zsj v RP ị zsj. j PAiİ Am lz Pt, V gPv .  jAig iUzz F AiU qɹ. 

 

mAi ï MAz P wPƽ m v zgPU P GAiVUz wU gz.

F PɼV AiUz tڣ zsgu x Cx PvAi (sg gĪ x) PAq rAi z. (weight bearing capacity)

 

AiU 1:   F PɼV tU Aiiz Z zsgu x Az ?

 

ê D t g IJv t PA P t F jwAi g g tڣ AU滹.  3cm-5cm z gz P® Cx Aqg vUzPƽ CvAi er ðgĪAv mæ AiĢAz Ezg ï GzP .. UgvU ir. Czg MAz vĢU t q vAq CAl Q Can Cx ƼɬAz szV j.  q szV CAl® 24 UAmU P® Cz Er. ְ ï MAz vAiģ Cx zsgP (container ) Er Czg P® sU t vA©. MAz Pq q ʪq Cx g sêi Aiİ Pð QAv ® zq zz v۪ ga gAzs ir.  avz vjgĪAv 2 i Jvz f CrAiİ tڣ vA©z vAiģ Er. gAzs irz Aiģ f ðr.  gz Azg gAzsz z lU ® z. Dzg CzP Pz Dzsg Cz qĪŢ®.  gz Pð Pɼ vĢ tڣ . Czg ð vĢAiİgĪ ʪq vAr ï MAz P U Ej. Pð vĢ tڣ l֪ PqU jrAU r. U ® g j P® tڣ J  MU PĹv JAz Ugw.  U j it aѹzAv P® tڣ  Z DP EAivz.  Cz tڣ E Z DP ò® zUz EgĪ vP g jv V.

 

g g jwAi tڣ F AiU ir w sj P® CvP Dz vP EAi® Pz j it PAq rj.  P® tڣ òĪz Ugw Cv ir.

 

F U Gvj:

 

 • Aii jwAi t Plq itP Gv۪ĪVz. ?
 • KP g g jwAi t g g zsgu x Az.  ?
 • F AiU vêsjv tڣ® ir ģ: CU zsgu x zAv PAq rj.
 • ļU®z ®z vêA gĪz ê UĤg z. P®Ǫ Uq U ZtU (PAQn Az iq®nzg) vêA AgĪz r CZjn֢g ?
 •  

  PAQm U P®U gAzsU MUArgv۪. (porous ) CU ®P vêA ò® zsUvz.  ļU®z UAiİ P vêAgvz.  ( 80%-90%). j D F gAzsU ®P ģAiģ òvz.  gAz Zgm Dz ©U vAz P® Cx ®P ಱzU gAi CPå (precipitation) Azvz KPAzg U vtUzU Cz z gAiģ rlPƼ x AgĪŢ®. vtڣAi g Az lz gsUz j ©AzUAmUĪz EzP ðz. vêAAz Prz  Uq U ®z QjAi ɼtU GAmUvz. CAv ģAiİ Ī djU ļU®z J®f U êP vU®Ī zsv Ez. Dzg F ĸ Aiģ Uɺj z. 

   

 • gVAz g UqAi U ®z ®P MU ggĪAv lg s å gU,MU Cx Jgq Aiİ qP. 
 • vêA gP AiAv Cr UAz vêA vUAiĨP.
 • Dzg vêA gP AiAvUU vA zvQ PVgĪzjAz z® zs CĸjĪz Gv۪.
 •  

   

   

   

  AiU : 2   ļU®z Aiz Uq U ®z APgt (condensation) (j gĪz) vqUl֪z U ?

   

  F MAz Pm Cx Ez Pm MAz vêA ZP lg vAiij.

   

  MAz P nU GAiUƹ 4 PAQm EnUU vAiij. vAiijĪ zs 1 : 2           Am : g j g Q ZɣV gz PðAz ı ir.  Uqq LQêi gvAiģ F ıt AzP.

   

  ® zq vU vUzPƽ Czg Czsz t vA©. MAz PAQm EnUAiģ z® vAiİj.  EAz vAiİ P AiĤj Czg ï MAz PAQm EnUAiģ Er.  3 vAiİ  gåsêi Aiģ Ej Cg ï EAz EnUAiģ Er.  PƣAi EnUU    oil paint Cx water proof paint a. EzMtVz P ®̣ vAiİr.

 •                                             tڣ ZɣV Mz ir Cz MtVzU ģ: Mz ir.  K U Avg vêA lj AiĢAz EnUAiİgĪ vêA jð.
 • F PɼV UU Gvg r.

   

  01. Aii EnUAiİ CP vêAz ?KP ?

  02. Aii EnUAiİ P vêAz ?KP ?                                       

                                                   

                                                    03. g Cx Zt iq® Aii EnUAi                                                                 

                                                                  AAid Gv۪ĪVz ?

   

  PAQm g v UqU MUAq ģU mgPm AaAz irz g/bt U tڣ UqU MUAq ģUVAv ZVgvz. PAQm g v UqU , QQlU, Pg, AQ EUAz gPu MzVv۪. vg Jߪz DPz MAz MAUtzAv U AeAi vA D颸® CĪ irPqvz. Dzg ZUUĪAv iqĪz MAz vAzgAi DVz. eգz AiĢAz vi EĪ zsU.

   

  01. btAi åz PƼU (vents) CrP. DU ©U PƼU ®P gP®qvz.

     Czg® ðAU s EzU®Av Cz E ZɣV DUvz.

   

  02. btU Ug Q AiĪV ir CzP AiĪz ©t azݰ Cz GvAiģ wsvz.

     UV btAi aѣ GvAiģ jPƼŢ®.

   

  03. m Q Czg ï gq EAagU t Q, 10- 12 An lg ɼAiħ® g ®

     Cx PVqU Qzݰ CU ©® jPAq, vqUqAiAv wvz.   

     DzjAz djU C Pa Q PĽvPƼ® zsUĪŢ®. AiiP vl E®zg Ez

     g btAiAz 湢 qɢz.

   

   

   

   

   

   

  AiU 3 :  Airconditionar  AiAvP  E®z ģAiģ vAVjĪz U ?

   

  ® MAz jwAi Pq rAz vAiij®l nUU vUzPƽ JgqP  ɽ t a Gz Jgq nUUU Am t Cx z tڪ a.  J nUUU iV ©® ©üĪAv gUq Er.

  Jgq ZnU Dg An lg ( 6 cm ) JvgP tڣ j. Ai ɼP AiĸĪ Vq Czg l ZɣV g Q. MAz ZnAiģ ©Ai nUAi® EAz z tz nUAiİ Er. J nUAiƼV vi Cɬj.  ® w UAmUƪ Aii۪z® Pq K U vP v i Cz gz Er.

   

  F PɼV UU Gvjj.

   

 • Aii nUAiİ vi Uj֪Vz  ?
 • Aii nUAiİ v zU vi Kjz ?
 • Aii nUAiİ v zU vi EPAiiVz ?
 • Aii nUAiİ vi P֪Vz  ?
 • svA ê GAiVz VU ï U ê AiU irz ܼz ï C®A©z. UV Ezg j v v Gvg JAz E®. AiUz gU, Pu, svA v tAiU gɬj. ãP U gĪU Cz vAz ê F AiUAz K Pwj JAz w.

   

  izj vAiijĪ zs (Model Quest)

   

  ģAi zުz UAz PrzAi?

   

   

  ģAi vgt g U Az EAVAv DgUPgVv JAz U wzAi?

   

    btU GgqĪ gAzsUAz Prz AaAz iq®nzݪ. E ߣz PuɬAz Cx CqU ģɬAz gĪ ©U, U, DAiģ gU PĻ ģAiģ vAV Eqwzݪ. C®z ģAiģ gUtU, vêA v zĪɬAz PUƽwzݪ. ߣz Pu U CqU Pu ģɬAz zg vP Plqz Egwv. EAzsU Ct zAz ©qUqAiiz EAU®z ƣPq, Pl֪ v gUtU ߣUȺAz ģAiƼU gwg®. E vP ߣz Pu E®zg zU Ai® Z®AiĪ wzg v ʸVPV vd UƧgV jv Azwv. ģAiƼU gĪU zgPU vUzħgwzݪ. ģAi v۰ gU P ve DdP Pqwzݪ.

   

   Dzg FU gĪ ģU ߣz Pu, CqU Pu, ®UĪ Pu J® 1000 Zzg CrU t MU Egvz. PĪ tU gg QjAiiU v gêU P v  eư EjPAq oåPgtU v۪. ģAi QlQ v V®U gPvUV KPAvPV, zsƼ v UAz zg Eg® z agvê. FU PAQm Pr zPwzê. E gU Pê® (n..) mɰU iv q® zs. PAQm ģU btU J ©AiiVgv۪ JAzg Dm ìĸz. Ewa U C۪i g g zsz APU KP ZV PAqħgvz JAz DAiqvê.

   

   Ѫiv gU ZU®z vgtz v ƣ rVVAv Pr Egvz v ®z ï P® CrU zz g ©gvz. DzjAz Cg ģAi MU ߣz Pu U CqU PuAiģ Plvg. Dzg U, P®g v mʥsqUAz CP ASAiİ dg Vqz AzsU Jzjzg. EzjAz Cg  Cz UU ģɬAz vvV gPP JAz U Pvg. DzjAz 1800gAi Cg CzU v gUtU ģɬAz gzr zUAiģ ģAiƼU vgĪ Aiģ irPAqg.

   

  avz CjPz Ī MAz i vAiģ (P Ai AZgz )Aiģ (Ventilation System) qz. tz UAi PƼAi gVAz z UAiģ HVAC (PĸĪz, U AZjĪAv iqĪz, v vAUƽĪz, heating, ventilation and cooling)WlPzƼU gĪAv iqvz. F UAi MAz AiiAwP zsPz ®P z Uvz. (zsƼ v ƫ gUUAv v®Ī P®U vUAi®) Avg Air handler

    U PƼU(ducts) ®P zUAiģ ģAiƼVgĪ    

 •    J® PuUU HzUvz. wAiAz PuAiİ zUAiģ MvgĪ v CzUAiģ gP PAqAi PƼUgv۪. w 20ĵUUƪ F QAiAi ģgvUƼvz. UV QlQ v V®U vgɢqĪ CPv E®. Dzg F      zĨj.
 • ģU EzP At gzݪV. ģU UAiiqĪ vP U®. ģAi QlQ V®U F P® iqv۪. Aa btU sPV UAiiq® CP®PgV. vtV U QlQ V®UAz ģAiƼU gvz. Cz ©AiizAv ï V Aa qĪ EgĪ zjAi ®P gP Uvz. vPt QlQAz vAz U gVAz ģAiƼP zq®qvz. vAz U ©ø® s Cx zv ARU vê. Dzg dVAi E vtV UAiģ ©øv۪Ai ?

   

  E®.  E PuAiƼV UAiģ v ZĪAv iqvz. EzjAz Zzz vêA (ɪg) DAiiV U vAz CĨs GAmUvz. Z vAUƽĪz ɪg DAiiUīPAi gv 夤Az gĪ vA UAz®. Dzg dV mç s EzQAv Gv۪ P® iqvz.

   

  avz s夤Az g g P®z UAi Z®Ai P̣ Ptz. Dzg UAi Z®Ai P̣ zĸĪŢ®. KPAzg E CAv Ppt ZU® EgĪŢ®. ©U UgVgvz v Cz ®RV Zvz JAz U wz. Uzg s P UAiģ PɼU zqwzê? KPAzg Ѫiv gU Ī s izjAiģ wzê. C Cg vAz UUV AiAvP (Air Conditioner) , D vAz UAi PuAi J sUUU gq® s vg.

   

  Gv۪ĪV gƦz ģAiİ © UAiģ gzqĪ PƼU btU åzgv۪. F avz Atz U AZjĪ ܬz (Ventilation System) F PƼU MAz exhaust  fan  (̸ sU) er®nz.

   

  F ģAiİ J UAi PƼU MAzPAz er®nz CAw U PƼAi MAz exhaust  fan (̸ sU) U AQ®nz. Ez MV J UAiģ JzPƼzjAz QlQAz zU ģAiƼU jzħgvz. s wg EgĪ ©UAi ̸ PƼAi ®P gU Uvz.

   

  Z®Ai v CrUPuU vP exhaust  fan  (̸ sU) v U PƼU (vents) AgP. MUgu PĪU Cx JuAiİ PjAiĪU ON iqP. ߣUȺz exhaust  fan   (̸ s) ɼQ ZU ergP. EzjAz ߣUȺ ĪU® C PAi gvVgvz.

   

  Īĺr PlqU CrU ģ, ZUȺ wgz EzU KUvz? wAiAz CqU ģ v ZUȺP vP ̸ s (exhaust  fan) v (duct)   PƼ EgP. E®zg 3 ĺrAiĪg Gv۪ s zg, Cg Z®AiĢAz Cz UAi ð Cx PɼV ĺrAiİgĪ ߣUȺzƼU òvz. MAz ü Aiig Pq EAv sU zg PɼV ģɬAz Cz © UAi ð ģAi ߣ UȺzƼU Uvz.

   

  ê ® ĺrAi apartment PlqAzg izj vAiijP. Er Plqz Gv۪ UAiiqĪ EgP. Pqq, v P PƼU z. PlqzgĪ J ģUU ģV ve U Pr zv QAiģ ggd iqP. U ©øĪ P, Ai ɼP ©üĪ P Ez߯ jUt¹ ʸVP UAiģ Z ĪAwgP.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ProductQuest
  Terrazzo Design Objects

   mge izjAi U

  mge (Terrazo) JAzgã?

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ez ZV Am v g ıt. F ıtz i ZgU, Uf vAqU, a v tz rU C®APgPV gvg. v۪z® mge Q.. 8000z vAiijVv. Ez tzP®, tڸtP®U  v P  ıtVv.  1970 g mge izjAi ۪ PlqU ®P wzg.

   

   

  CzĪ ƸP (mosaic). Dzg Czg Pê® Um ZgU v P® tU Egwzݪ. C®z Ez Crz Avg Cz (Ƽ) iqPVv. Ez zƽAz Prz v Pz P®Vv. FU Ƹ Uz z P v g (resin) U vAiijz mge JA CjP AAiP gU ®UU dAiĪVz. Um v iUAv z U  (ready made sheets) FU zgAiw۪. i v UmU t t gAzsUgĪzjAz Ezg QjAii v zsƽ PtU gĪ zsv Ez. DzjAz Ez DUU ï ir iqĪ ®P ZѨPUvz. Dzg mgeU JQgU ågĪzjAz Cz AtV CgP (impermeable). Ezg PU Pq GAmUĪŢ®.

   

  ê DAiAi U mgeâAz C®APjP U Cx Aiiz GAiP U vAiijz. JQgz å qĪ CUv®.

   

  PU gPvUV (gloves  U) P a®U . g v Al 2:1 itz jAU gɹ gƥ ıt vAiij. ê EzgAU ert, P̼ Dq® Ī ert, svz l, CAl Cx z P j ıt zUƽz. P lU, LQA PU CZUV Cx PqqUAz U Pz DPgz CZU vAiij. C®APgPV djr, tU, tz rU, djm ZgU Uf ZgU, Ai ZgU j. F PɼU P® GzguU CAvg e® (web) rz.

   

  1. PAQm v ert j vAiijz: z, UrAiig, ɣAq Ev.

  2. PAQm v Uf ZgU i ZPU j vAiijz: ֯, PAq ®ظ, ˯U Ev.

  3. PAQm v Um ZPUAz vAiijz: zU, ɣAq, Pl Ev.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  
 •  
 • ê vAiijz U ʣPU vAz z. CzP MAz ɸg rgP v ZgPV MAz P gɢgP. F PzgĪ U AS 10 ggz. z vAiijz F U ʣP֣ z, wåUgg ģǰ CjU igliq® Aiw߸P. wåUgg F PɼV CAUU CUtV wå qzg.
 •  

Home   Brochure   BrainQuest   Edventure   QrioCity 

© Netgypsy Media 2001- 2016 All Rights Reserved